Skitsetegning af tilbygning

Om GRO

Arkitekthuset GRO bygger bro mellem drømme og virkeliggørelse af projekter. Arkitekturen formes i øjenhøjde for mennesker, for at skabe rammer om et bedre liv. GRO tilstræber i sin arkitektur at skabe rum, der kan rumme glæde, sundhed, oplevelser og fællesskaber.

GRO lader drømmene vokse, også for dem der ikke selv er klar over, hvad deres drømme er, for derved at skabe værdier ud over de forventede.

Virksomhedens passion er æstetik med funktioner og teknik i forening, og bygger på erfaring, viden og inspiration igennem alle byggeriets faser. Derudover udfører tegnestuen myndighedsprojekter, så alle myndighedskrav sikres overholdt, inden byggesagen starter op. Arkitektvirksomheden arbejder for, at alle forhold igennem byggeriets faser kan falde i hak, for derved at opnå kunsten i et stykke arkitektur.

Kontakt Hanne Gro Larsen på telefon +45 40 61 77 49 eller via nedenstående kontaktformular.

Baggrund

GRO er ejet af arkitekt MAA og bygningskonstruktør Hanne Gro Larsen, der har mere end 20 års erfaring fra faget, hvoraf de seneste 7 år er som akademisk uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole. Den byggetekniske viden er derfor stor og som det nævnes i anbefalinger, arbejdes der med stor flid og dygtighed. Hanne Gro Larsens erfaringer er inden for små som store byggerier, tilsynsarbejde og kvalitetssikring. Tegnestuen besidder derfor en grundig faglig viden om bygge- og anlægsvirksomhed.

Arkitekttegnet skitse

Gode kommunikative evner

Tegnestuen besidder gode kommunikative evner og finder interesse i at samarbejde med entreprenører, rådgivere og myndigheder.

Ved grafisk, skriftlig og mundtlig formidling, er der en gennemslagskraft, der ærligt og klart lader budskabet brænde igennem ved et højt fagligt og personligt engagement i det, der skal formidles.

Karakteristisk for GRO’s arkitektur er kærligheden til farver og kompositioners iboende livskraft, som udfoldes i rumlige og skulpturelle energiudfoldelser. Virksomme former skildres i bevægelser. For GRO er formdannelsen bevægelse, handling og liv.

Sidebar
Skriv til os

Ring til os